logo_par_brata_alberta

Niedziela:
08:00 10:00 12:00 17:00
Dni powszednie:
07:00 18:00

Grupa Modlitewna

Koło Żywego Różańca

Ruch modlitewny

KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Początki Żywego Różańca sięgają roku 1826. Zapoczątkowała go błogosławiona Paulina Jaricot (1799 – 1862) – francuska, która pragnęła ożywić modlitwę różańcową. „Najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała przed laty bł. Paulina. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Bł. Paulina Jaricot początkowo zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy nazwane później „żywymi różami”.

Święty Jan Paweł II ogłosił okres od października 2002 do października 2003 – Rokiem Różańca. Różaniec został wówczas ubogacony o kolejne nowe Tajemnice Światła. 

Żywy Różaniec tworzą osoby, które każdego dnia ofiarowują Matce Bożej jedną dziesiątkę różańca. Modlą się indywidualnie w wybranym przez siebie miejscu i w dowolnym czasie. Każda osoba ma przydzieloną do rozważenia na dany miesiąc jedną z tajemnic różańca świętego. Tajemnice zmieniają się pierwszego dnia kolejnego miesiąca: np. radosna 1 zmienia się na radosną 2, po tajemnicach radosnych następują tajemnice światła, następnie bolesne i w końcu chwalebne. W ten sposób każde 20 osób tworzy jedną tzw. Różę Żywego Różańca. Darem tych osób dla Matki Bożej jest w sumie cały różaniec, ofiarowywany każdego dnia wciągu roku. Nie odmówienie tajemnicy przez którąś z osób z Róży nie oznacza grzechu, ale utratę zasługi.  Koordynatorem kolejności tajemnic różańcowych w Róży oraz odpowiedzialnym za daną Różę jest zawsze zolatorka lub zolator.

Podstawowym celem Kół Żywego Różańca jest, wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działalności misyjnej Kościoła. Na każdy miesiąc roku jest przydzielona również konkretna intencja modlitewna, podana członkom Kół Żywego Różańca przez Ojca Świętego. 

W naszej parafii istnieje dziewięć Kół Żywego Różańca, skupiających blisko 180 osób. Spotkania formacyjno-modlitewne odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, w kościele, po mszy świętej o godz. 10.00. Odpowiedzialnym za wspólnotę jest ks. Filip Zdrodowski. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej modlitwy.