logo_par_brata_alberta

Niedziela:
08:00 10:00 12:00 17:00
Dni powszednie:
07:00 18:00

Wizyta

Duszpasterska 2023

wizyta duszpasterska

Plan

DataMiejscowośćKsięża
28.12PrzytulankaTrzech Księży od godz. 9.00
29.12Potoczyzna Dwóch Księży ( ks. Filip ks. Mariusz ) od godz. 9.00
29.12Cieszeks. Prob od godz. 9.00
30.12Krzeczkowo ( pod lasem ) ks. Prob. od godz. 9.00
30.12wieś Krzeczkowoks. Mariusz, ks. Filip od godz. 9.00
30.12od Kamienicy ks. Filip od godz. 9.00
02.01Leśna 57 kl. 1-3ks. Prob
02.01Leśna 57 kl. 4-5ks. Dyżurny (ks. Mariusz)
02.01Leśna 59ks. Filip
03.01Leśna 61 kl. 1-3ks. Mariusz
03.01Leśna 61 kl. 4-5ks. Dyżurny (ks. Filip)
03.01Leśna 63 kl. 1-2ks. Prob
04.01Leśna 63 kl. 3-4ks. Mariusz
04.01Gajowa 7 kl. 1-2ks. Filip
04.01Gajowa 7 kl. 3ks. Dyżurny (ks. Prob)
05.01Gajowa 8 kl. 1-2ks. Prob
05.01Gajowa 8 kl. 3-4ks. Mariusz
05.01Gajowa 12ks. Dyżurny (ks. Filip)
07.01Augustowska ks. Filip od godz. 13.00
07.01Lipowa, Parkowa nr. 1-7ks. Prob od godz. 13.00
07.01Parkowa od nr. 8ks. Mariusz od. godz. 13.00
09.01Gajowa 10 kl. 1-2ks. Dyżurny (ks. Mariusz)
09.01Gajowa 10 kl. 3-4ks. Prob
09.01Gajowa 9 kl. 1-2ks. Filip
10.01Gajowa 9 kl. 3-4ks. Dyżurny (ks. Filip)
10.01Gajowa 13 kl. 1-2ks. Prob
10.01Gajowa 13 kl. 3-4ks. Mariusz
11.01Gajowa 11ks. Mariusz
11.01Wojska Polskiego 34ks. Filip
11.01Wojska Polskiego 36 kl. 1ks. Dyżurny (ks. Prob)
12.01Wojska Polskiego 36 kl. 2-3ks. Mariusz
12.01Wojska Polskiego 38 kl. 1-2ks. Prob
12.01Wojska Polskiego 38 kl. 3 oraz Wojska Polskiego 40 kl. 3ks. Filip
13.01Wojska Polskiego 40 kl. 1-2ks. Filip
13.01Wojska Polskiego 44 kl. 1-2ks. Dyżurny (ks. Mariusz)
13.01Wojska Polskiego 44 kl. 3-4ks. Prob
14.01Tuwima ks. Filip
14.01Armii Krajowej, Kościuszkiks. Mariusz
14.01Wiśniowa, Świerkowa, Norwida ks. Prob
16.01Wojska Polskiego 46 kl. 1-2 ks. Dyżurny – (ks. Mariusz)
16.01Wojska Polskiego 46 kl. 3-4ks. Filip
16.01Wojska Polskiego 48 kl. 1-2ks. Prob
17.01Wojska Polskiego 48 kl. 3-4ks. Prob
17.01Wojska Polskiego 50 kl. 1-2ks. Mariusz
17.01Wojska Polskiego 50 kl. 3-4 ks. Dyżurny – (ks. Filip)
18.01Wojska Polskiego 52 kl. 1-2ks. Mariusz
18.01Wojska Polskiego 52 kl. 3-4ks. Filip
18.01Wojska Polskiego 54 kl. 1 ks. Dyżurny – (ks. Prob)
19.01Wojska Polskiego 54 kl. 2-3ks. Prob
19.01Wojska Polskiego 54 Kl. 4 I Tysiąclecia 25A Kl. 3Ks. Dyżurny – (Ks. Filip)
19.01Tysiąclecia 25A Kl. 1-2Ks. Mariusz
20.01Tysiąclecia 25Dks. Filip
20.01Tysiąclecia 25E ks. Dyżurny – (ks. Mariusz)
20.01Tysiąclecia 25F ks.Prob
21.01Wesoła, Krzywa ks. Filip
21.01Żurawia, Polna ks. Mariusz
21.01PCK ks. Prob
23.01Tysiąclecia 25B kl. 1 ks. Dyżurny – (ks. Mariusz)
23.01Tysiąclecia 25B kl. 2-3ks. Filip
23.01Tysiąclecia 25Cks. Prob
24.01Tysiąclecia 21 oraz Tysiąclecia 13 ks. Mariusz
24.01Niepodległości 10 ks. Filip (dyżurny)
24.01Niepodległości 8ks. Prob
25.01Niepodległości 33 ks. Dyżurny – (ks. Prob)
25.01Zielona domy prywks. Mariusz
25.01Zielona 30ks. Filip
26.01Tysiąclecia i Konopnickiejks. Mariusz
26.01Niepodległości i Słonecznaks. Prob
26.01Jagodowaks. Filip (dyżurny)
27.01Wojska Polskiego domy prywatne, Szlachecka, PuchalskiegoTrzech księży
ks. Mariusz (dyżurny)
28.01Leśna domy prywatneDwóch księży
28.01Po wcześniejszym zgłoszeniu chętni, którzy nie mogli być w domach w w/w terminie. Jeden ksiądz