logo_par_brata_alberta

Niedziela:
08:00 10:00 12:00 17:00
Dni powszednie:
07:00 18:00

Grupa Modlitewna

Koło Żywego Różańca Rodziców

Ruch modlitewny

Koło Żywego Różańca Rodziców

Koło Żywego Różańca Rodziców modlących się za swoje dzieci to wspólnota utworzona z chętnych rodziców, którzy modlą się codziennie jedną dziesiątką różańca w intencji swoich dzieci i dzieci pozostałych członków danej róży. W ten sposób za dzieci każdego z członków różańca jest odmówiony codziennie cały różaniec.

Na terenie parafii Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Mońkach istnieją cztery Róże Rodziców modlących się za swoje dzieci , w których modli się 80 osób.
Opiekunem duchowym Róż jest ks. Mariusz Borys.
Każda z tych Róż posiada też swego patrona, który jest związany z dziećmi.
W każdą trzecią niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godzinie 10.00 rodzice wraz z Ks. Mariuszem spotykają się na wspólnym odmawianiu różańca w intencji dzieci.
Poprzez uczestnictwo w takiej Róży dajemy swoim dzieciom najpiękniejszy prezent jakim są wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży a także pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę.
W Różańcu Rodziców wszyscy modlimy się w następujących intencjach:
Prosimy Boga, aby mocą ofiary Jezusa Chrystusa ochronił nasze dzieci przed negatywnymi skutkami grzechów i zaniedbań rodzicielskich.
Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby każdego dnia doświadczały Bożej Miłości i aby w ich życiu wypełniała się wola Boża.
Prosimy o środowisko wspierające rozwój naszych dzieci oraz uzdrowienie zranień spowodowanych przez ich otoczenie.
Prosimy o rozszerzanie się dzieła Różańca Rodziców, aby każde dziecko otrzymywało od swoich rodziców błogosławieństwo, miłość oraz nieustanną modlitwę.
Prosimy za Ojca Świętego, w Jego intencjach i za cały Kościół.
Modlitwa różańcowa wprowadza dzieci w świat łaski Bożej przez Maryję. Tak jak Maryja czuwała nad rozwojem Pana Jezusa, tak samo czuwa teraz nad rozwojem powierzonych Jej dzieci, dlatego zachęcamy wszystkich rodziców do włączania się w modlitwę różańcową za swoje dzieci.