logo_par_brata_alberta

Niedziela:
08:00 10:00 12:00 17:00
Dni powszednie:
07:00 18:00

Nowy Proboszcz Parafii

karpiesiuk6
Źródło: portal e-monki.pl

Wprowadzenie nowo mianowanego proboszcza dokonało się po przybyciu do kościoła przez główne drzwi, wówczas Ks. Piotr Karpiesiuk został poświęcony wodą święconą oraz podczas mszy świętej w niedzielę, w obecności licznie zgromadzonych parafian. W imieniu Arcybiskupa do wspólnoty parafialnej wprowadził go Ks. dziekan Wojciech Wojtach z Parafii Św. M.B. Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach. Ks. Piotr Karpiesiuk jest znany parafianom, gdyż był wikariuszem Parafii Św. Brata Alberta.

Przypominamy, że w czerwcu 2015 roku Proboszczem parafii, po zmarłym na początku czerwca Proboszczu Ks. Henryku Mironie – został Ks. Henryka Radziewicz. Ks. Proboszcz w 70 roku życia poprosił biskupa o przejście na emeryturę. Prośba została przyjęta. „Chcę po 7 latach pracy wśród was serdecznie podziękować za współpracę księżom wikariuszom, pracownikom kościelnym, wspólnotom parafialnym oraz władzom samorządowym. Jeśli ktoś poczuł się urażony moją postawą – przepraszam.”

Ks. dziekan Wojciech Wojtach delegowany przez Arcybiskupa Józefa Guzdka w zwięzłych słowach przedstawił wiernym nowego proboszcza, a następnie wręczył klucze nowemu proboszczowi, mówiąc: „Od tej chwili nowy proboszcz podejmuje pośród was pasterskie zadania. Otoczmy go wspólną modlitwą.”

Kolejnym punktem było wyznanie wiary i przysięga wiernego wypełniania urzędu przez Ks. Piotra Karpiesiuka:
„Ja, Piotr Karpiesiuk, obejmując urząd proboszcza, przyrzekam, że zarówno w słowach, jak w postępowaniu będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem katolickim.
Z największą starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła tak powszechnego, jak i partykularnego, w którym do mojego posługiwania, wypełnianego zgodnie z przepisami prawa, zostałem powołany.
W spełnianiu zadania, powierzonego mi w imieniu Kościoła, będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary, będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne.
Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła i będę troszczył się o przestrzeganie praw kościelnych, w szczególności tych, które zawiera Kodeks Prawa Kanonicznego.
Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają Pasterze jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary, oraz postanawiają jako rządcy Kościoła. Biskupom diecezjalnym będę wiernie służył pomocą, aby działalność apostolska, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniana w jedności z tymże Kościołem.
Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami.”


Liturgia zakończyła się odwiedzeniem grobu i złożenia wiązanki na grobie zmarłego na początku czerwca 2015 roku Proboszcza Ks. Henryka Mirona – budowniczego kościoła i parafii. Słowa uznania należą się dla całego zespołu chóru i organiście, za piękną oprawę wokalną i muzyczną.